Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

3 spotkania dla mieszkańców za nami

Pracownicy biura Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina przeprowadzili 3 spotkania z mieszkańcami   w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", które odbyły się:

 10 kwiecień 2017:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ul. S. Staszica 2, 43-330 Wilamowice  

11 kwiecień 2017:   sala „Pod Goruszką” ul. Szkolna 97, 43-384 Jaworze             

12 kwietnia 2017:  sala. 305 Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ul. Jana Pawła II 1                                 

Na spotkaniach poinformowano uczestników m.in. o:

- najbliższych terminach naborów;

- zakresie i warunkach wsparcia;

- rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Spotkanie skierowane było do  wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osób chcących utworzyć nowe miejsca pracy, przedsiębiorców oraz osób z grup defaworyzowanych (w tym rybaków). W celu poinformowania potencjalnych uczestników biuro RLGD Bielska Kraina podjęto szereg działań promocyjnych ww. spotkań m.in. rozesłano newsletter do 182 osób, rozesłano SMS do rybaków z obszaru LSR, opublikowano informacje na stronach internetowych Gmin Członkowskich oraz Gminnych Ośrodkach Kultury, na stronie www.bielskakraina.pl i na portalu społecznościowym facebook użytkownika Bielska Kraina. Za udział w spotkaniach serdecznie dziękujemy. 

Informujemy, iż w godzinach pracy biura udzielamy bezpłatnych konsultacji, doradztwa. Zadzwoń i umów się na spotkanie tel. 33 810 57 35 wew. 21 

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.