Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Członkowie LGR

Struktura Stowarzyszenie RLGD opiera się na partnerstwie trójsektorowym, w skład, którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym mieszkańcy z obszaru objętego LSR. 

L.P

IMIĘ I NAZWISKO

SEKTOR

1.

Zdzisław Bylok

gospodarczy

2.

Janusz Pierzyna

publiczny

3.

Artur Beniowski

publiczny

4.

Stanisław Gawlik

publiczny

5.

Maciej Kołoczek

publiczny

6.

Grzegorz Szetyński

publiczny

7.

Maciej Płosa

publiczny

8.

Tomasz Kudzia

publiczny

9.

Błażej Budny

publiczny

10.

Lubomira Zastawny

publiczny

11.

Piotr Łyp

publiczny

12.

Radosław Ostałkiewicz

publiczny

13.

Anna Skotnicka-Nęcka

publiczny

14.

Paweł Myrczek

gospodarczy

15.

Małgorzata Hess

gospodarczy

16.

Maciej Kłaptocz

gospodarczy

17.

Jerzy Czudek

gospodarczy

18.

Teofil Trojok

gospodarczy

19.

Dariusz Barański

gospodarczy

20.

Karol Szramek

gospodarczy

21.

Tadeusz Urbański

społeczny

22.

Tadeusz Gruszczyk

społeczny

23.

Artur Bylok

gospodarczy

24.

Krzysztof Wypiórkiewicz

gospodarczy

25.

Stanisław Kołoczek

gospodarczy

26.

Adam Pokładnik

gospodarczy

27.

Kazimierz Rosner

gospodarczy

28.

Izabela Maroszek

gospodarczy

29.

Józef Ślosarczyk

gospodarczy

30.

Jan Kryński

gospodarczy

31.

Roman Sas

społeczny

32.

Łukasz Maroszek

gospodarczy

33.

Jerzy Żaczek

gospodarczy

34.

Mirosław Carbol

gospodarczy

35.

Andrzej Śliwka

społeczny

36.

Czesław Górka

gospodarczy

37.

Bożena Domasik

gospodarczy

38.

Kazimierz Bartosz

gospodarczy

39.

Marian Nowak

gospodarczy

40.

Marcin Jonkisz

gospodarczy

41.

Kazimierz Urbański

społeczny

42.

Katarzyna Kacorzyk

społeczny

43.

Jarosław Niemczyk

gospodarczy

44.

Tadeusz Firganek

gospodarczy

45.

Krzysztof Kraus

gospodarczy

46.

Tomasz Kłoda

gospodarczy

47.

Tomasz Cofała

gospodarczy

48.

Dariusz Jopek

gospodarczy

49.

Edyta Nycz

gospodarczy

50.

Stanisław Nycz

gospodarczy

51.

Franciszek Adamaszek

gospodarczy

52.

Mieczysław Szlosarczyk

gospodarczy

53.

Dariusz Chmielniak

gospodarczy

54

Agata Jonkisz

gospodarczy

55.

Danuta Firganek

gospodarczy

56.

Anna Ślosarczyk

gospodarczy

57.

Agata Chmielniak

gospodarczy

58.

Mirosława Kraus

gospodarczy

59.

Elżbieta Cofała

gospodarczy

60.

Marek Pająk

gospodarczy

61.

Krzysztof Donocik

gospodarczy

62.

Marcin Chmielniak

gospodarczy

63.

Józef Wróbel

gospodarczy

64.

Szymon Lasek

gospodarczy

65.

Bolesław Mika

gospodarczy

66.

Marek Cieślik

społeczny

67.

Bogusław Górka

gospodarczy

68.

Tomasz Mynarski

gospodarczy

69.

Maria Hoffmann

gospodarczy

70

Józef  Wardas

gospodarczy

71.

Jerzy Adamowicz

gospodarczy

72.

Przemysław Góra

gospodarczy

73.

Antoni Góra

gospodarczy

74.

Tomasz Szlosarczyk

gospodarczy

75.

Jacek Szlosarczyk

gospodarczy

76.

Zbigniew Ślosarczyk

gospodarczy

77.

Jan Kraus

gospodarczy

78.

Kazimierz Musioł

gospodarczy

79.

peł. Grażyna Głuszek

gospodarczy

80.

Aleksander Ślosarczyk

gospodarczy

81.

Adam Kluka

gospodarczy

82.

Zbigniew Nycz

gospodarczy

83.

Franciszek Jonkisz

gospodarczy

84.

Elżbieta Jonkisz

gospodarczy

85.

Mateusz Kubik

gospodarczy

86.

Adam Orłowski

gospodarczy

87.

Andrzej Owczarz

gospodarczy

88.

Mieczysław Korciński

gospodarczy

89.

Łukasz Chrapek

gospodarczy

90.

Joanna Czernek-Jonkisz

gospodarczy

91

Franciszek Szabelski

gospodarczy

82.

Stanisław Czechowski

gospodarczy

93.

Piotr Furczyk

gospodarczy

94.

Marian Donocik

gospodarczy

95.

Adam Kłaptocz

gospodarczy

96.

Andrzej Pucka

gospodarczy

97.

Tomasz Nycz

gospodarczy

98.

Małgorzata Bereza

gospodarczy

99.

Andrzej Skrzypek

społeczny

100.

Cecylia Słowik

gospodarczy

101.

Krzysztof Rosner

gospodarczy

102.

Romualda Bylok

społeczny

103.

Andrzej Sowa

gospodarczy

104.

Danuta Kożusznik

społeczny

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.