Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

II Współpraca

II PROJEKT WSPÓŁPRACY

Partnerzy:
 

 

Celem projektu jest współpraca pomiędzy mieszkańcami, członkami i pracownikami lokalnych grup rybackich poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zdobywanie wiedzy, promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Projekt obejmuje szereg działań, w tym:

 • Czterodniową wizytę studyjną na Litwę, której uczestnicy mogą zapoznać się z problemami gospodarki stawowej i uwarunkowanymi okolicznościami związanymi z gospodarką rynkową na Litwie, poznać osoby związane z rybactwem na Litwie umożliwiające przyszłe kontakty, w tym gospodarcze, spotkać się z przedstawicielami FLAG na Litwie oraz lokalnymi władzami obszarów zależnych od rybactwa oraz zwiedzić miejsca o szczególnych walorach turystycznych Litwy.
 • Szkolenie dla rybaków pn. „Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego”, którego celem jest przedstawienie wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ryb i produktów przetworzonych z ryb wprowadzanych do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób planujących uruchomienie działalności przetwórczej. Program szkolenia obejmuje ponadto analizę czynników wpływających na jakość produkcji karpia żywego jak i wyrobów przetworzonych z ryb oraz omówienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów przy uruchamianiu działalności przetwórczej i wprowadzaniu gotowych wyrobów na rynek. 
   

Cykl wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia” - konferencja, wizyta studyjna obszaru

 • Wizyta studyjna, podczas której uczestnicy zwiedzili gospodarstwa rybackie obszaru, zapoznali się ze sposobem zagospodarowania zbiorników pożwirowych oraz mogli uczestniczyć w nocnym łowieniu organizowanym na łowisku pożwirowym TW SAZAN.
 • Konferencja rybacka – zorganizowana była dla 80 uczestników. Oprócz partnerskich LGR-ów do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Śląskiego.
 • Piknik rybacki zorganizowany został w ramach projektu pn. „Brzeszcze na Szlaku Karpia” cykl wydarzeń. Była to impreza plenerowa, niebiletowana, ogólnodostępna, podczas której można było:

- obserwować przygotowanie potraw z ryb, a następnie zdegustować gotowe danie,

- obejrzeć ekspozycję rybacką,

- obejrzeć występy artystyczne, w tym występ „gwiazdy wieczoru”,

- obejrzeć wystawę lokalnego rzemiosła i rękodzieła,

- spędzić miło czas przy muzyce.

 

Piknik rybacki pozwolił na zrealizowanie zamierzonych celów:

 • propagowanie ryb jako zdrowej żywności,
 • popularyzację rybactwa śródlądowego,
 • promocja obszaru objętego LSROR,
 • rozwój rynku zbytu i promocji ryb,
 • rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowo historycznego, w tym tradycji rybactwa.

 

Wizyta studyjna na Litwie

Czterodniową wizytę studyjną na Litwę, której uczestnicy mogą zapoznać się z problemami gospodarki stawowej i uwarunkowanymi okolicznościami związanymi z gospodarką rynkową na Litwie, poznać osoby związane z rybactwem na Litwie umożliwiające przyszłe kontakty, w tym gospodarcze, spotkać się z przedstawicielami FLAG na Litwie oraz lokalnymi władzami obszarów zależnych od rybactwa oraz zwiedzić miejsca o szczególnych walorach turystycznych Litwy.

 

Szkolenie „Promocja produktów lokalnych”

Tematyka szkolenia  związana  była z produktem lokalnym i regionalnym, a w szczególności
obejmowała następujące elementy:

 • Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Ich znaczenie dla rozwoju regionu, rozwoju lokalnej turystyki i agroturystyki.
 • Wyróżnianie żywności wysokiej jakości. Certyfikacja i kontrola.
 • Produkujemy zgodnie z przepisami.
 • Jakość produktu a działania promocyjne i marketingowe. Korzyści z uczestnictwa producentów w systemach jakości żywności.
 • Marka lokalna ważnym elementem promocji produktu i regionu.
 • Plan marketingowy produktów lokalnych. Określanie możliwości promocji i sposobów sprzedaży.
 • Jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie? Jak zarejestrować produkt na  Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych?

 

Szkolenie „Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego”

Celem szkolenia było przedstawienie wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ryb i produktów przetworzonych z ryb wprowadzanych do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób planujących uruchomienie działalności przetwórczej. Program szkolenia obejmował analizę czynników wpływających na jakość produkcji karpia żywego jak i wyrobów przetworzonych z ryb oraz omówienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów przy uruchamianiu działalności przetwórczej i wprowadzaniu gotowych wyrobów na rynek.

Szkolenie „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych

Zakres programowy szkolenia obejmował: profilaktyka ogólna w produkcji stawowej, zwalczanie chorób ryb metodami hodowlanymi i alopatycznymi, współpraca służb ichtiopatologicznych i hodowców w zakresie zapobiegania chorobom, diagnostyki i leczenia ryb.

Spotkania Sieci południowej LGR

Podczas spotkań realizowane były następujące działania:

 • wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, wniosków kierowanych do instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących;
 • wyrażanie wspólnych opinii ws. aktów prawnych i procesów legislacyjnych dotyczących rybactwa śródlądowego i obszarów zależnych od rybactwa, adresowanych do właściwych organów;
 • planowanie realizacji zadań szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych w ramach bieżącego funkcjonowaniai współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także współpracy z rybakami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz akwakultury.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ I ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA:

 • „Dziecięce zawody wędkarskie”

Organizacja zwodów wędkarskich oraz sportowo-wodniackich dla dzieci. Zawody zorganizowane zostały na terenie gminy Jasienica. popularyzacji rybactwa wśród najmłodszych oraz integracja z rówieśnikami z LGR-ów partnerskich – zachęcenie ich do aktywności i zakładania na swoim terenie Młodzieżowych Lig Morskich i Rzecznych.

 • Uczestnictwo w imprezach promocyjnych, podczas których Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina posiada swoje stoisko z gadżetami oraz materiałami informacyjno - promocyjnymi.

- cykl wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia”,

- imprezie promocyjnej „Bądź zdrów jak ryba” na Szlaku Karpia w Porąbce

- „Regionalne dni Rybactwa w Skoczowie”

- „Święto Rybaka”

 

 • Współorganizacja imprez plenerowych:

- „Lato w Jasienicy”

- „Wilamowskie Śmiergusty”

 - „Święto Karpia w Kaniowie”

- „Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu”

 

 

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.