Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Otwarte spotkanie konsultacyjne zmian w LSR

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne zmian LSR, które odbędzie się 31 sierpnia br. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina.

Podczas spotkania omówione zostaną proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, Regulaminu Rady i Procedury wyboru wniosków o dofinansowanie.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego LSR, a także członków Stowarzyszenia i przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Propozycję zmian w/w dokumentach można pobrać ze strony www.bielskakraina.pl z zakładki Aktualności ->  Konsultacje społeczne zmian w dokuemntach LGR.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.