Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Szkolenie dla potencjalnych wnoskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina

zaprasza na spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności:

  • tworzących miejsc pracy
  • przedstawicieli grup defaworyzowanych* (w tym rybaków)

Planujesz realizację operacji na terenie jednej z gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice i jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania z priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020, przyjdź na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez RLGD.

 

20 kwiecień 2017:  Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
43-512  Bestwina ul. Krakowska 123    godz. 9.00 – 14.00

27 kwiecień 2017:   Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

43-385  Jasienica 1360 „Drzewiarz”      godz. 9.00 – 14.00

Na spotkaniach przedstawione zostaną m.in.: wyjaśnienia dotyczące interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (cele, wskaźniki, kryteria), akty prawne oraz założenia LSR.

W celu rejestracji na spotkanie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariatach urzędów gmin i dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub emailem (zeskanowany) na adres l.kisiala@bielskakraina.pl, biuro@bielskakraina.pl  do dnia 14.04.2017 r.

 

Bliższe informację pod nr telefonu: 33 810 57 35 wew. 20

* Ilość miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń)

* Osoby poniżej 35 roku życia lub powyżej 55 roku życia,
  rybacy.

 
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.