Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

XXIII Walne Zebranie Członków za nami

7 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

Podczas Zebrania udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 01.01-2017 do 07.09.2017 r.

Dokonano zmian w statucie, LSR, Regulaminie Rady oraz Procedurze wyboru operacji.  Omówiona została bieżąca działalność Stowarzyszenia. Tematem przewodnim Zebrania były wybory składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w związku z upływem 4-letniej kadencji niniejszych organów.

W wyborach tajnych wybrano skład Zarządu:
1. Zdzisław Bylok – Prezes Zarządu
2. Janusz Pierzyna – Wiceprezes Zarządu
3. Artur Beniowski – Skarbnik Zarządu
4. Stanisław Gawlik – Członek Zarządu
5. Maciej Kołoczek – Członek Zarządu
6. Grzegorz Szetyński – Członek Zarządu,

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się w następujący sposób:
1. Bożena Domasik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Jerzy Czudek – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Anna Skotnicka-Nęcka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Powyższe organy w niniejszym składzie pełnią swoje obowiązki z mocą obowiązującą od
7 września 2017 roku.

Podczas Walnego Zebrania Członków dokonano także zmian w składzie Rady, w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji Pana Czesława Matlak i Pani Małgorzaty Bereza. Skład Rady uzupełniony został o Pana Daniela Bohuckiego i Panią Justynę Majerską.


 « powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.