tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

I spotkanie on-line Zespołu ds. pisania LSR Bielskiej Krainy na lata 2021-2027

 

31 sierpnia 2023 r. odbyło się I spotkanie on-line Zespołu ds. pisania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy na lata 2021-2027. Podczas spotkania przedstawiony został skład oraz cel powołania naszego Zespołu. Została również przedstawiona prezentacja na temat działalności LGR oraz omówiona i poddana pod dyskusję analiza SWOT naszego obszaru (silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia). Zespół pod okiem zewnętrznego eksperta Pana Piotra Jaworskiego analizował aktualną sytuację tak by rzetelnie określić potrzeby naszego obszaru, które dzięki środkom z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 będa mogły zostać zaspokojone. Czekamy na wytyczne z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące strategii, konkursu dla grup, wymaganych dokumentów, itp., ale wraz z Zespołem robimy wszystko by być jak najlepiej przygotowanymi. 

Zespół ds. pisania LSR Bielskiej Krainy na lata 2021-2027 przedstawia się następująco:

 1. Piotr Łyp – Przewodniczący Rady, przedstawiciel sektora publicznego
 2. Lubomira Zastawny – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawicielka sektora publicznego
 3. Maria Maroszek – przedstawicielka małych gospodarstw rybackich
 4. Julia Stekla – przedstawicielka jednostki badawczej w sektorze rybackim
 5. Bożena Domasik – przedstawicielka sektora gospodarczego i rybackiego
 6. Roman Sas – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 7. Katarzyna Rosner – przedstawicielka gospodarstwa rybackiego
 8. Bartosz Czader – przyrodnik, pracownik Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
 9. Barbara Stepek – Dyrektor biura LGR
 10. Karolina Tomasik – pracownik biura LGR
 11. Magdalena Zając – pracownik biura LGR

I spotkanie Zespołu
fot. I spotkanie Zespołu
I spotkanie Zespołu
fot. I spotkanie Zespołu